Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychW roku 2001 odbyły się następujące debaty z cyklu "Pro i Kontra UE"


27 stycznia 2001 r. - Gliwice
"Czy absolwenci polskich szkół i uczelni mają szansę na karierę zawodową w krajach UE?"

24 lutego 2001 r. - Opole
"Czy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej poprawią się stosunki polsko-niemieckie?"

10 marca 2001 r. - Gliwice
"Czy powinno się wyznaczyć granice ingerencji UE w wewnętrzne sprawy państw członkowskich?"

24 marca 2001 r. - Opole
"Czy sytuacja mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę ulegnie zmianie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej?"

7 kwietnia 2001 r. - Gliwice
"Czy zjednoczona Europa jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo jej mieszkańcom?"

21 kwietnia 2001 r. - Opole
"Czy kościół katolicki popiera integrację Polski z Unią Europejską?"

26 maja 2001 r. - Gliwice
"Czy równe prawa dla kobiet i mężczyzn w UE dają takie same szanse na rynku pracy, w polityce i życiu społecznym?"

9 czerwca 2001 r. - Opole
"Czy społeczeństwo polskie pozytywnie odczuje skutki wejścia Polski do UE w życiu codziennym?"

15 września 2001 r. - Gliwice
"Czy wejście Polski do Unii Europejskiej spowoduje dynamiczny rozwoj polskiej gospodarki?"

6 października 2001 r. - Opole
"Czy możliwość odwoływania się polskich obywateli do Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu wpływa na lepsze funkcjonowanie prawa w naszym kraju?"

20 października 2001 r. - Gliwice
"Czy Unia Europejska powinna stworzyć własne, niezależne od NATO siły zbrojne?"

17 listopada 2001 r. - Opole
"Czy po wejściu Polski do Unii Europejskiej do naszego kraju napływać zacznie tańsza siła robocza z krajów Europy Środkowo-Wschodniej?"

8 grudnia 2001 r. - Gliwice
"Czy wejście Polski do Unii Europejskiej może spowodować pogorszenie stosunków naszego kraju z Rosją?"

 
Gliwice:
Centrum
Europejskie przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27
  Opole:
Jezuicki
Ośrodek Formacji i Kształcenia "Xaverianum", ul. Czaplaka 1a


« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej