Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZaproszenie do udziału w X edycji - Archiwum Historii Mówionej


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu rozpoczął realizację X edycji projektu pn. „Archiwum Historii Mówionej - www.e-historie.pl”. Do  projektu historyczno – dziennikarskiego serdecznie zapraszamy młodzież mniejszości niemieckiej w wieku 16-25 lat z z północnej Polski.

Projekt polega na rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych historią oraz ze znajomością języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, którzy przejdą dwudniowe szkolenie historyczno – dziennikarskie a następnie wyposażeni w sprzęt do rejestracji audio - przeprowadzą wywiady z członkami starszego pokolenia z regionu Polski Północno-Wschodniej. Wywiady te zostaną odpowiednio opracowane przez samych uczestników i umieszczone na istniejącej już stronie internetowej www.e-historie.pl.

Celem projektu jest budowa klimatu porozumienia między pokoleniami, „Ocalenie od zapomnienia”- uchwycenie świata, który bezpowrotnie przechodzi w przeszłość i przekazanie go kolejnym pokoleniom.

Formularz zgłoszeniowy, prosimy o wypełnienie przez osoby zainteresowane projektem oraz przesłanie go do opolskiej siedziby DWPN na adres ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole do dnia  30.03.2018 r., na adres mailowy: anna.czajkowska@haus.pl« wsteczKONTAKT

Anna Czajkowska
tel.: +48 500 418 414
e-mail: anna.czajkowska@haus.pl

DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy[.doc]

PARTNERZY