Logo DWPN 1%

Rozmowy o Europie: Mój Dom – Europa
Dodaj do ulubionychWspólnie z Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją im. Friedricha Eberta w Polsce zapraszamy 25 czerwca o godz. 16:00 do Gliwic na Rozmowy o Europie pt. „Mój Dom – Europa”. Naszymi gośćmi będą: dr Christoph Bergner, prof. dr Danuta Waniek, Marek Krząkała, Thorsten Klute.

 

 

Rozmowy o Europie „Mój Dom – Europa”
25 czerwca (poniedziałek), godz. 16:00,
rejestracja od godz. 15:30
ul. Bojkowska 35A, Aula drewniana, Gliwice

 

Debata jest okazją do podsumowania ostatnich dwóch dekad i próbą pokazania tego, co w aspekcie współpracy oraz dialogu europejskiego i polsko-niemieckiego udało się już osiągnąć, jak również tego, co nadal wymaga uwagi i troskliwej pielęgnacji. Pragniemy, by 20-lecie działalności Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej stało się impulsem do podjęcia dyskusji nad aktualnym stanem stosunków polsko-niemieckich, także w kontekście relacji między mniejszością niemiecką i większością polską, oraz przyszłością Europy. Naszymi gośćmi będą:

dr Christoph Bergner, poseł do Bundestagu 2002-2017, Pełnomocnik rządu do spraw przesiedleńców i mniejszości narodowych 2006-2013

Marek Krząkała, poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej

prof. dr Danuta Waniek, szefowa Kancelarii Prezydenta RP 1995-1997, wiceminister w Ministerstwie Obrony Narodowej w latach 1994 – 1995, współzałożycielka Społecznego Komitetu Lewicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego

Thorsten Klute, sekretarz stanu w Ministerstwie ds. Pracy, Integracji i Spraw Społecznych kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii w latach 2013 – 2017, honorowy pełnomocnik ds. Polonii i Polaków kraju związkowego Nadrenia Północnej-Westfalii

Moderacja: Andrzej Godlewski, dziennikarz, wykładowca SWPS, Warszawa

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 21 czerwca na adres haus@haus.pl lub telefonicznie pod numerem 32 461 20 70.

 « wsteczKONTAKT

Weronika Wiese
weronika.wiese@haus.pl 
tel. 32 461 20 70

PARTNERZY