Logo DWPN 1%

Stypendium dla asystenta/-ki ds. Kultury!
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej szuka w ramach stypendium oferowanego przez Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą ze Stuttgartu Asystenta/-tki ds. Kultury, na okres od 1 września do grudnia 2018.


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
realizuje projekty edukacyjne i informacyjne w następujących dziedzinach: budowanie społeczeństwa obywatelskiego, dialog interkulturowy, rozwój lokalny i regionalny, dalsza integracja Polski w Unii Europejskiej i in. Adresatami i partnerami tych działań są organizacje, instytucje i osoby prywatne, głównie mieszkańcy Górnego Śląska.

Asystent/-ka ds. Kultury będzie współpracował/-a przy realizacji projektów młodzieżowych i edukacyjnych. W ramach tych działań odbędą się szkolenia, warsztaty oraz inicjatywy skierowane przede wszystkim do  młodzieży mniejszości niemieckiej z województwa śląskiego i opolskiego. Do zadań Asystenta/-ki będą również należały działania w mediach lokalnych promujące działalność mniejszości niemieckiej w Polsce.

Zadania Asystenta/-ki ds. Kultury:

 1. Koncepcyjne i organizacyjne planowanie projektów  
 2. Budowanie sieci kontaktów i promocja
 3. Realizacja działań projektowych
 4. Ewaluacja zrealizowanych działań
 5. Rozliczenie i przygotowanie sprawozdania

Przy realizacji wszystkich zadań Asystent otrzyma wsparcie Managera Projektów oraz Kierownika Biura DWPN w Gliwicach/Opolu.

Oczekiwania wobec Asystenta/-ki:

 1. Znajomość języków – język polski biegle, język niemiecki poziom komunikatywny (mile widziane, nie obligatoryjne)
 2. Mile widziane prawo jazdy kategorii B
 3. Kompetencje IT – Word, Excel, Internet
 4. Podstawowa wiedza nt. mniejszości niemieckiej w Polsce
 5. Otwartość, umiejętność pracy w grupie

Wsparcie, które otrzyma Asystent/-ki:

 1. Stypendium (ifa)
 2. Szkolenie (ifa)
 3. Wsparcie poprzez wspólne wyznaczenie celów i ich analizę  
 4. Wsparcie Kierownika Biura DWPN Gliwice/Opole 
 5. W pełni wyposażone miejsce pracy i dostęp do sprzętu biurowego
 6. Możliwość rozwoju poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach

Wszystkie osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z życiorysem do dnia 24.08.2018 r. mailem, na adres: haus@haus.pl

Więcej informacji udziela p. Weronika Wiese, Tel. 0048 32 461 20 70, weronika.wiese@haus.pl« wsteczKONTAKT

Weronika Wiese
Tel. 0048 32 461 20 70
weronika.wiese@haus.pl

PARTNERZY