Logo DWPN 1%

Warsztaty kreatywnego pisania „Odkryj Oppeln!“
Dodaj do ulubionychPoznaj swoje miasto na nowo! Odkryj z nami przedwojenne Oppeln i stwórz własne krótkie opowiadanie, inspirując się archiwaliami, mapami i fotografiami z minionego wieku. 4 i 5 października młodzież ze szkół ponadpodstawowych weźmie udział w dwudniowych warsztatach kreatywnego pisania.

 

Warsztaty kreatywnego pisania „Odkryj Oppeln!“
4 i 5 października (czwartek i piątek) 2018 r. godz. 8.30 – 15.30
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Biblioteka Główna
ul. Minorytów 4

Pod okiem dr hab. Daniela Pietrka, prof. UO, germanisty i eksperta w dziedzinie śląskiej literatury, młodzież zostanie wprowadzona w teorię i narzędzia kreatywnego pisania. W czasie zajęć nawiąże do literatury, której udało się zintegrować historyczne materiały o Śląsku i wątki o przedwojennych czasach w fikcyjną powieść. Historyczny spacer po Opolu dopełni obraz przedwojennego miasta, które będzie tematem przewodnim tworzonych prac. Uczniowie zajmą się kulturą przedwojenną, po której zostały ślady w dzisiejszym mieście. Stwarza to dialog między przeszłością a teraźniejszością umożliwiający odkrywanie na nowo własnego miasta i wpływ różnych kultur, zapoznanie się z historią lokalną i regionalną. Warsztaty wspierają zainteresowanie literaturą poświęconą wielokulturowemu dziedzictwu i zrozumieniu historii Śląska oraz umożliwiają budowanie więzi i identyfikacji lokalnej. Wszystkie opowiadania zostaną opublikowane na stronie internetowej Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Po zakończeniu warsztatów wystawiamy zaświadczenie uczestnictwa.« wsteczKONTAKT

Anna Kusa
Tel.: 32 461 20 70,
e-mail: anna.kusa@haus.pl

DO POBRANIA

Karta potwierdzenia uczestnictwa[.doc]

Zgoda opiekuna prawnego (dla osób niepełnoletnich)[.dco]

PARTNERZY