Logo DWPN 1%

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
Dodaj do ulubionychWywiady pogłębione

W 5 województwach – śląskim, opolskim, dolnośląskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim – naukowcy współpracujący z Centrum przeprowadzili 25 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami najstarszego pokolenia Niemców żyjących w Polsce. Stawiali im pytania dotyczące wydarzeń bezpośrednio powojennych, jak również dotyczących niedawnej przeszłości. Najstarsi rozmówcy nawiązywali niekiedy do wspomnień z okresu jeszcze wcześniejszego. Wiele doświadczeń okazywało się wspólnych dla mieszkańców poszczególnych województw, często jednak z opowieści wyłaniała się specyficzna dla danego regionu sytuacja mniejszości niemieckiej.

Wyniki badań udostępniane będą naukowcom. Ze względu na fakt, że w wywiadach pojawiają się informacje na temat bardzo indywidualnych przeżyć, poniżej publikujemy wybrane fragmenty (w oryginalnych wariantach językowych):

województwo śląskie
województwo opolskie
województwo dolnośląskie
województwo pomorskie
województwo warmińsko-mazurskie

MENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji