Logo DWPN 1%

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
Dodaj do ulubionychArtykuły naukowe

Jednym z istotnych efektów realizacji zadania jest powstanie co roku kilku artykułów naukowych. Autorami są naukowcy zajmujący się różnymi aspektami funkcjonowania mniejszości niemieckiej w okresie powojennym i w dobie współczesnej. Podejmowane tematy dotyczą historii, tradycji, dziedzictwa Niemców w Polsce, ich szczegółowy zakres ustalany jest w ramach spotkań Rady Naukowej.

W roku 2017 powstały 3 kolejne artykuły:

Zbigniew Bereszyński: Komunistyczny aparat bezpieczeństwa i ludność niemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945–1990
Ewa Gładkowska: Niemieckie dziedzictwo na Warmii i Mazurach po roku 1945
Ewa Pogorzała: Polityka oświatowa państwa polskiego wobec mniejszości niemieckiej w latach 90. XX wiekuMENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji