Logo DWPN 1%

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
Dodaj do ulubionychArtykuły naukowe

Jednym z istotnych efektów realizacji zadania jest powstanie co roku kilku artykułów naukowych. Autorami są naukowcy zajmujący się różnymi aspektami funkcjonowania mniejszości niemieckiej w okresie powojennym i w dobie współczesnej. Podejmowane tematy dotyczą historii, tradycji, dziedzictwa Niemców w Polsce, ich szczegółowy zakres ustalany jest w ramach spotkań Rady Naukowej.

W roku 2018 powstało 5 kolejnych artykułów:

Jarosław Syrnyk: Działania organów bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec ludności niemieckiej na Dolnym Śląsku

Arkadiusz Słabig: Problematyka ludności niemieckiej i autochtonicznej w pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa na Ziemi Lubuskiej

Arkadiusz Słabig: Działalność terenowych struktur aparatu bezpieczeństwa wobec Niemców i polskiej ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1957

Daniel Czerwiński: Aparat bezpieczeństwa a ludność niemiecka w województwie gdańskim w latach 1945–1990

Grzegorz Strauchold: Inwigilacja i nękanie ludności niemieckiej przez komunistyczny aparat represji na terenie Warmii i Mazur w latach 1945-1956MENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji