Logo DWPN 1%

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
Dodaj do ulubionychArtykuły naukowe

Jednym z istotnych efektów realizacji zadania jest powstanie co roku kilku artykułów naukowych. Autorami są naukowcy zajmujący się różnymi aspektami funkcjonowania mniejszości niemieckiej w okresie powojennym i w dobie współczesnej. Podejmowane tematy dotyczą historii, tradycji, dziedzictwa Niemców w Polsce, ich szczegółowy zakres ustalany jest w ramach spotkań Rady Naukowej.

W roku 2019 powstały 4 kolejne artykuły:

Magdalena Lemańczyk: Instytucjonalizacja mniejszości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim po 1989 r.;

Sebastian Rosenbaum: „Ścisła wymiana informacji i wszechstronna współpraca”. Wokół początków organizacji mniejszości niemieckiej w województwie katowickim (1983–1990);

Adriana Dawid: Propagandowy obraz Niemiec w pierwszych rocznikach „Trybuny Opolskiej” (1952–1956);

Zbigniew Bereszyński: Służba Bezpieczeństwa wobec inicjatyw organizacyjnych ludności niemieckiej na Górnym Śląsku. Sprawy operacyjne i kadry aparatu bezpieczeństwa.MENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji