Logo DWPN 1%

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
Dodaj do ulubionychlogo projektu

Kontakt

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Koordynator projektu: Michał Matheja
tel.: 32 461 20 70, e-mail: michal.matheja@haus.pl

MENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji