Logo DWPN 1%

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
Dodaj do ulubionychSłownik biograficzny

W przygotowywanym leksykonie zaprezentowane zostaną sylwetki postaci, które odegrały lub odgrywają nadal ważną rolę w życiu mniejszości niemieckiej. W roku 2018 wybranych zostało 24 działaczy – parlamentarzystów, przewodniczących największych organizacji, inicjatorów powołania stowarzyszeń Niemców w Polsce. Na podstawie zebranych materiałów w roku 2019 opracowane zostały pierwsze biogramy. Jednocześnie trwała kwerenda dotycząca kolejnych 24 postaci.MENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji