Logo DWPN 1%

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
Dodaj do ulubionychWywiady pogłębione

W regionach, w których po dziś dzień zamieszkuje mniejszość niemiecka – na Górnym i Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach, Pomorzu – naukowcy współpracujący z Centrum przeprowadzili kolejnych 20 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami najstarszego pokolenia Niemców żyjących w Polsce. Stawiali im pytania na temat wydarzeń bezpośrednio powojennych, jak również dotyczących niedawnej przeszłości. Najstarsi rozmówcy nawiązywali niekiedy do wspomnień z okresu jeszcze wcześniejszego. Wiele doświadczeń okazywało się wspólnych dla mieszkańców poszczególnych województw, często jednak z opowieści wyłaniała się specyficzna dla danego regionu sytuacja mniejszości niemieckiej.

Wyniki badań udostępniane będą naukowcom. Ze względu na fakt, że w wywiadach pojawiają się informacje na temat bardzo indywidualnych przeżyć, poniżej publikujemy wybrane fragmenty (w oryginalnych wariantach językowych):
WP_19_D_01
WP_19_D_04
WP_19_G_01
WP_19_G_02
WP_19_N_01
WP_19_N_03
WP_19_O_01
WP_19_O_02
WP_19_S_01

Warunkiem ewentualnego cytowania jest podanie źródłaMENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji