Logo DWPN 1%

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
Dodaj do ulubionychArchiwum 2018

Archiwum 2017

Archiwum 2016

Archiwum 2015

  Zapraszamy do lektury artykułu będącego pokłosiem debaty w Gdańsku

Prezentujemy Państwu artykuł opracowany po debacie pt. „Solidarność wobec Niemców w Polsce – Niemcy w Polsce wobec Solidarności”, która odbyła się w dniu 17 listopada 2015 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Artykuł, zawierający wypowiedzi obecnych na debacie panelistów, poprzedzony jest wprowadzeniem prof. Piotra Madajczyka.

więcej »

  Raport ze spotkań Grupy Roboczej

Przedstawiamy raport ze wszystkich sześciu spotkań Grupy Roboczej, powołanej w ramach "Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej".

więcej »

  Powstał cenny materiał dotyczący początków działalności lokalnych organizacji mniejszości niemieckiej – DFK

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej zakończyło prace nad opisami powstania DFK w województwie opolskim, których opracowanie było jednym z działań w 2015 r.

więcej »

  Ostatnie obrady Grupy Roboczej "Centrum" w 2015 r.

W dniu 21 grudnia 2015 r. po raz ostatni w bieżącym roku spotkali się członkowie Grupy Roboczej, wspierającej "Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej". Podczas spotkania moderowanego przez Rafała Bartek podsumowano pierwszy rok działalności Centrum.

więcej »

  Po raz kolejny spotkali się członkowie Grupy Roboczej w ramach „Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej”

W dniu 4 grudnia 2015 r. w opolskiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej odbyło się piąte spotkanie ekspertów, naukowców i przedstawicieli mniejszości niemieckiej działających w Grupie Roboczej „Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej”. Poruszanym na spotkaniu zagadnieniem były konkretne propozycje działań, projektów na rzecz Niemców w Polsce, które należałoby podjąć i zrealizować w kolejnych latach.

więcej »

  W Gdańsku debatowano na temat Niemców w Polsce w kontekście ruchów niepodległościowych „Solidarności” z przełomu lat 80-tych i 90-tych XX wieku

W dniu 17 listopada 2015 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się debata pt. „Solidarność wobec Niemców w Polsce – Niemcy w Polsce wobec Solidarności”. Organizatorami debaty był Dom współpracy Polsko Niemieckiej w ramach projekt „Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej” oraz Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza Uniwersytetu Gdańskiego.

więcej »

  Debata pt. „Solidarność wobec Niemców w Polsce – Niemcy w Polsce wobec Solidarności” w dniu 17 listopada 2015 r. w Gdańsku

Zapraszamy na Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego na debatę, która pozwoli na pokazanie spektrum zagadnień, dotyczących interesującej nas grupy społecznej - mniejszości niemieckiej – w kontekście ruchów niepodległościowych „Solidarności” z przełomu lat 80-tych i 90-tych XX wieku.

więcej »

  Podczas debaty zorganizowanej przez „Centrum” poruszono istotne dla Niemców w Polsce kwestie

W dniu 26 września 2015 r. odbyła się debata pt. „Niemcy w Polsce w powojennym czterdziestoleciu: od wysiedleń i odniemczania do legalizacji mniejszości”. Debata towarzyszyła V Festiwalowi Kultury Mniejszości Niemieckiej we Wrocławiu.

więcej »

  Rozmawiamy o historii Niemców w Polsce. Zapraszamy na debatę pt. „Niemcy w Polsce w powojennym czterdziestoleciu - od wysiedleń i odniemczania do legalizacji mniejszości” w dniu 26 września br. we Wrocławiu

Debata, będąca częścią projektu „Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej”, towarzyszyć będzie V Festiwalowi Kultury Mniejszości Niemieckiej.  

więcej »

  Grupa Robocza CBMN zebrała się po raz trzeci

W dniu 20 lipca 2015 r. Grupa Robocza, powołana w ramach Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, spotkała się kolejny raz w DWPN w Opolu.

więcej »

  Kolejne obrady grupy Roboczej w dniu 28 maja 2015 r.

Drugie spotkanie Grupy Roboczej w ramach Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej z udziałem nowych członków odbyło się w dniu 28 maja 2015 r. w DWPN Opole

więcej »

  Gromadzone są pierwsze opisy powstania wybranych DFK w woj. opolskim: DFK Chróścice

W dniu 7 maja 2015 r. odbyło się spotkanie w siedzibie DFK Chróścice, stanowiące jeden z etapów realizacji działań Centrum, dotyczący zebrania opisów powstania 15 kół DFK w woj. opolskim.

więcej »

  Konferencja w Katowicach w dniu 8.05.2015 r. - „Górny Śląsk 1945 r. Pamięć i historia”

W dniu 08 maja 2015 r. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział Katowice organizują konferencję popularnonaukową pt.: „Górny Śląsk 1945 r. Pamięć i historia”. Konferencja odbędzie się w kinoteatrze „Rialto”, ul. Św. Jana 24, w Katowicach.

więcej »

  W dniu 9.04.2015 r. w DWPN Opole odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej w ramach Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej

W opolskiej siedzibie DWPN spotkali się członkowie Grupy Roboczej - czyli eksperci, naukowcy oraz osoby, których zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień Niemców w Polsce po roku 1945 r.

więcej »

  Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej

W dniu 9.04.2015 r., o godz. 14.00, w opolskiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej po raz pierwszy spotkają się naukowcy i znawcy historii Niemców w Polsce po 1945 r. i jako Grupa Robocza dyskutować będą nad stanem badań w opisanym temacie.

więcej »


MENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji