Logo DWPN

Forschungszentrum der Deutschen Minderheit
Add to favouritesBibliografia

Niniejsza bibliografia stanowi uporządkowany według przyjętych kryteriów wykaz odrębnych jednostek piśmienniczych dotyczących szeroko zakrojonej tematyki Niemców w Polsce po 1945 r. Celem bibliografii jest zebranie źródeł literatury, poprzez co ma ona szansę stać się pierwszym i najważniejszym punktem odniesienia przy wszelakiej pracy nad zgłębianiem szeroko pojętej tematyki Niemców w Polsce po roku 1945.

Bibliografia służyć może zarówno magistrantom, naukowcom, jak i wszystkim innym osobom, które w sposób naukowy lub paranaukowy zajmują lub planują zająć się tematem niemieckiej grupy narodowościowej w Polsce po 1945 r.

Artykuły prasowe, uwzględnione w bibliografii, oprócz tematów związanych stricte z Niemcami w Polsce w okresie powojennym, w znacznym stopniu dotyczą także innych tematów, w mniejszym lub większym stopniu skorelowanych z interesującą nas tematyką, które jednak z punktu widzenia Centrum uważamy za cenne.

Bibliografia jest stale aktualizowana. Jeśli zechcą Państwo mieć swój wkład w powstawanie tego dokumentu i dysponują wiedzą o dodatkowych pozycjach, o które warto bibliografię uzupełnić, zapraszamy do kontaktu z nami.
Pobierz w pliku ExcelMENU

PARTNERS

Gefördert durch den Minister für Inneres und Verwaltung