Logo DWPN

Forschungszentrum der Deutschen Minderheit
Add to favouritesPublikacja

Rozszerzona wersja opracowania Komunistyczny aparat bezpieczeństwa i ludność niemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945–1990 autorstwa dra Zbigniewa Bereszyńskiego ukazała się w formie monografii. Publikacja dostępna jest nieodpłatnie w biurach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wszystkich zainteresowanych losami Niemców na Śląsku w okresie powojennym zachęcamy do lektury.MENU

PARTNERS

Gefördert durch den Minister für Inneres und Verwaltung