Logo DWPN

Forschungszentrum der Deutschen Minderheit
Add to favouritesPowstanie struktur

Od samego początku jednym z najważniejszych zadań Centrum jest przeprowadzanie wywiadów ze świadkami czasu. Rok 1990 i okres go poprzedzający był dla mniejszości niemieckiej szczególnie istotny, to wówczas powstała większość organizacji. Minęło ponad 25 lat. W latach 2015-16 20 wywiadów z osobami zaangażowanymi w tworzenie struktur mniejszości przeprowadzonych zostało w województwie opolskim, 10 w śląskim i 5 na Dolnym Śląsku. W roku 2017 koordynator projektu przeprowadził kolejnych 20 rozmów w następujących miejscowościach:

województwo śląskie
Tworóg
Kotulin
Sośnicowice
Gliwice
Zabrze-Rokitnica
Katowice
Racibórz
Bielsko-Biała

województwo opolskie
Wichrów
Kujakowice
Dobrodzień
Knieja
Raszowa
Kłodnica
Solarnia
Steblów
Głogówek
Nysa

województwo lubuskie
Zielona Góra

województwo wielkopolskie
Piła

Wywiady poddane zostały transkrypcji i są udostępniane na cele badań naukowychMENU

PARTNERS

Gefördert durch den Minister für Inneres und Verwaltung