Logo DWPN

Forschungszentrum der Deutschen Minderheit
Add to favouritesWywiady pogłębione

W 5 województwach – śląskim, opolskim, dolnośląskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim – naukowcy współpracujący z Centrum przeprowadzili 25 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami najstarszego pokolenia Niemców żyjących w Polsce. Stawiali im pytania dotyczące wydarzeń bezpośrednio powojennych, jak również dotyczących niedawnej przeszłości. Najstarsi rozmówcy nawiązywali niekiedy do wspomnień z okresu jeszcze wcześniejszego. Wiele doświadczeń okazywało się wspólnych dla mieszkańców poszczególnych województw, często jednak z opowieści wyłaniała się specyficzna dla danego regionu sytuacja mniejszości niemieckiej.

Wyniki badań udostępniane będą naukowcom. Ze względu na fakt, że w wywiadach pojawiają się informacje na temat bardzo indywidualnych przeżyć, poniżej publikujemy wybrane fragmenty (w oryginalnych wariantach językowych):
WP_17_G_01
WP_17_G_02
WP_17_G_03
WP_17_N_01
WP_17_N_02
WP_17_N_05
WP_17_O_02
WP_17_O_04
WP_17_O_05
WP_17_S_01
WP_17_S_04
WP_17_S_05
WP_17_D_01
WP_17_D_02
WP_17_D_03MENU

PARTNERS

Gefördert durch den Minister für Inneres und Verwaltung