Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychJohannes Hellmann – wybitna postać Śląskiego Pożarnictwa


Publikacja ta jest efektem konferencji popularnonaukowej nt.: „Johannes Hellmann – wybitna postać Śląskiego Pożarnictwa”. Organizatorem konferencji, która odbyła się 29 kwietnia 2010 r., w sali konferencyjno-szkoleniowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego był Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu. Konferencja miała na celu spopularyzowanie postaci „Ojca Śląskiego Pożarnictwa”, poprzez poszerzenie wiedzy na temat jego życia i działalności.  

W przeciągu wieków Śląsk zrodził wiele wybitnych postaci z dziedziny literatury, polityki, nauki czy też kapłanów. Śląsk to nie tylko architektura, sztuka, czy literatura, ale to przede wszystkim ludzie z nim w różny sposób związani, którzy są świadectwem i nośnikiem wielokulturowego dorobku regionu. Przykładem takiej postaci jest Johannes Hellmann, zasłużony działacz Pożarnictwa Ochotniczego, mającego na Górnym Śląsku wielowiekową tradycję.

Prezentowana publikacja to zapis referatów wygłoszonych podczas konferencji w Opolu. Decyzja o publikacji została podyktowana doniosłością poruszanej tematyki i faktem, iż postać samego Hellmanna przeżywa swego rodzaju renesans w środowisku strażackim i szerzej regionalnym.

Życzylibyśmy sobie, by lektura niniejszego tomu przyczyniła się do lepszego zrozumienia historii tej bogatej ziemi i ludzi ją zamieszkujących. To właśnie tożsamość regionalna daje nadzieję na to, ze czerpiąc siłę ze swojego wielokulturowego dziedzictwa Górny Śląsk ma szansę na rozwój i zachowanie własnej tożsamości w jednoczącej się Europie.

Kontakt:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice)
44-100 Gliwice
tel.: 32 461 20 70
fax:  32 461 20 71
e-mail: haus@haus.pl

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: 77 402 51 05
fax: 77 402 51 15
e-mail: haus-opole@haus.pl

 

Publikacja została wydana ze środków Konsulatu generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu /  Konsulatu republiki Federalnej Niemiec w Opolu« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego