Logo DWPN 1%

Różnorodność jest wartością
Dodaj do ulubionychPublikacja
Różnorodność jest wartością
Konspekty lekcji do nauczania o wielokulturowości
Opracowanie: Magdalena Mazik – Gorzelańczyk
Współpraca: Anna Maria Dubaniewicz


Publikacja zawiera 10 konspektów lekcji, które zostały opracowane z myślą o przybliżeniu młodzieży problematyki mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Akcent położony został na stosunki mniejszości z większością, by wyczulić młode pokolenie na mechanizmy dyskryminacyjne i pokazać konieczność świadomego kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku. Pomóc w tym mają ćwiczenia i symulacje zawarte w pierwszej części konspektów.

Informacje na temat wybranych grup narodowych i etnicznych także opracowane zostały w interaktywnej formie, która angażuje odbiorców do współpracy i refleksji. Wiedza przekazywana jest za pomocą ćwiczeń, o doborze których decyduje prowadzący, dopasowując je do potrzeb i poziomu grupy. Praktyczne zajęcia służą przełamaniu dystansu do kultur często mało znanych, przez co funkcjonujących w oparciu o stereotypowe wyobrażenia i uprzedzenia. Celem jest wzbudzanie wśród młodzieży pozytywnej ciekawości różnic kulturowych i chęci poznawania „innego”, co powoduje, że przestaje ono być „obce”.

Rozsmakowanie się młodego pokolenia w różnorodności tradycji i obrzędowości otaczającego świata stanowi solidny fundament dla budowania społeczeństwa w naturalny sposób akceptującego grupy odmienne kulturowo, postrzegającego je jako wartość ubogacającą krajobraz wspólnie zamieszkiwanego kraju.

Kontakt:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice)
44-100 Gliwice
tel.: 32 461 20 70
fax:  32 461 20 71
e-mail: haus@haus.pl

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: 77 402 51 05
fax: 77 402 51 15
e-mail: haus-opole@haus.pl

Książka została wydana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego