Logo DWPN 1%

Tragedia Górnośląska
Dodaj do ulubionychZapraszamy do zapoznania się z naszym dwujęzycznym wydawnictwem które jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas konferencji popularnonaukowej pt.: „Tragedia Górnośląska jako barometr współczesnego dyskursu o Polakach i Niemcach?” zorganizowanej przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach w dniu 19 kwietnia 2012 roku w Opolu. Głównymi determinantami do podjęcia tej inicjatywy było przyjęcie przez Sejmik Województwa Opolskiego w lutym 2012 roku, a rok wcześniej przez Sejmik Województwa Śląskiego rezolucji upamiętniającej ofiary Tragedii Górnośląskiej. Równie istotnym czynnikiem było podkreślenie konieczności zmierzenia się z tą niezwykle trudną i przez lata przemilczaną a częstokroć również wypaczaną kartą dziejów śląskiej ziemi. 

Koniec Polskiej Republiki Ludowej, a zwłaszcza idąca za nim wolność słowa, pozwoliły nie tylko przerwać milczenie ofiar i ich rodzin, ale także wzbudzić w regionalnych stowarzyszeniach, organizacjach i władzach samorządowych potrzebę oddania hołdu tysiącom ofiar tej tragedii. Pomimo tych wszystkich pozytywnych zmian, które zaszły po 1989 roku, nadal brak jest całościowych teorii i monografii wyjaśniających wszystkie aspekty Tragedii Górnośląskiej. Znaczenie aktów terroru traktowane jest przez wszystkie strony dyskursu jako oczywiste, jednak animozje dotyczące ideologicznych i historycznych implikacji tej tragedii stanowią często przyczynę niezgodności wśród opisujących tragedię badaczy.

Mając na uwadze ogromne zainteresowanie oraz wydźwięk medialny kwietniowej konferencji pragniemy zachęcić Państwa do lektury niniejszej publikacji, która stanowi zbiór wygłoszonych podczas niej referatów. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej dzięki temu wydawnictwu pragnie budować klimat społecznej akceptacji dla istnienia oraz upamiętniania tych tragicznych wydarzeń jako symboli głęboko zakorzenionych w długiej i powikłanej historii Górnego Śląska. Uporządkowanie tej problematyki w oparciu o polskie i niemieckie narracje historyczne zawarte w publikacji stanowi doskonały impuls do pogłębienia dyskursu na ten temat.

Jako wydawcy tej publikacji pokonferencyjnej mamy nadzieję, że lektura zawartych w niej tekstów pozwoli Państwu zgłębić wiedzę na temat historii Górnego Śląska. Chcielibyśmy także aby stała się ona inspiracją do wielu przemyśleń nad losami górnośląskiej ziemi.

 

Publikacja wydana ze środków Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu / Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu

Dostępne w księgarni HAUSBOOKS.pl

« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego