Logo DWPN 1%

Mniejszości bogactwem regionu
Dodaj do ulubionychBroszura opisuje mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, w tym także sytuację mniejszości niemieckiej, czyli najliczniejszej w naszym kraju. Broszura zawiera również informacje na temat praw i obowiązków wspomnianych grup, gwarantowanych przez polskie ustawodawstwo w tym zakresie, porusza temat tolerancji, wskazuje postawy godne naśladowania, służące budowaniu więzi społecznych, opartych na wzajemnym zrozumieniu, otwartości i tolerancji.

„Broszura ma na celu pokazanie, iż ważne jest dostrzeganie odmienności „innych”, bowiem odmienność ta czyni i nas samych bogatszymi o różnorodność. Społeczeństwa wielonarodowe,
w tym społeczeństwo naszego kraju zawierają w sobie potencjał różnorodności. Aby móc z niego czerpać, trzeba jednak go poznać. Prawdziwa akceptacja mniejszości narodowych i etnicznych, przez ogół społeczeństwa nie wynika bowiem tylko z uwarunkowań prawnych, lecz z jego stanu wiedzy o mniejszości.”

 

Do nabycia publikacji zachęcamy młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich zainteresowanych tematem szeroko pojętej tolerancji, a także prawami mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę.

Opracowanie: Beata Woźniak

Publikację mogą Państwo nieodpłatnie nabyć w Siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole, ul. 1-go Maja 13/2, tel. 77 402 51 06, e-mail: magda.kubica@haus.pl  l

Gliwice, ul. Bojkowska 37, tel.  32 461 20 70

Publikacja została wydana dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego