Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychPublikacja pokonferencyjna, stanowiąca wybór tekstów z XVI i XVII Seminarium Śląskiego, już dostępna!


Seminarium Śląskie jest niewątpliwie jedną z najważniejszych imprez poświęconych tematyce śląskiej i polsko-niemieckiej w naszym regionie zorganizowaną wraz ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Duszpasterstwem Grup Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej, Stowarzyszeniem Bibliotek Caritas im. Św. Karola Boromeusza, Stowarzyszeniem Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląskiej oraz Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa. Te tradycyjne już debaty na Zamku w Kamieniu Śląskim stanowią od lat doskonałą okazję dla mieszkańców naszego regionu do spotkania z osobistościami z polskiego i niemieckiego świata nauki, polityki i kultury oraz do otwartej wymiany poglądów w atmosferze wzajemnego zaufania i poszanowania odmienności poglądów. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny tom z cyklu publikacji pokonferencyjnych, zawierający wybór referatów wygłoszonych podczas XVI i XVII Seminarium Śląskiego, czyli z 2011 oraz 2012 roku. Jej tytuł odnosi się do tytułów spotkań, podczas których wygłoszone zostały zebrane teksty: "Śląskie identyfikacje. Pamięć kulturowa - bogactwo czy źródło konfliktów?" (2011), „Kształcenie, wykształcenie, nauka - szansą dla Ciebie, dla mnie i dla Śląska” (2012)".

XVI Seminarium Śląskie poświęcone było zagadnieniu wielokulturowości na Śląsku, która implikuje wielość identyfikacji i możliwych tożsamości. Ważnym zagadnieniem podejmowanym podczas Seminarium było również zdefiniowanie i wyjaśnienie pojęcia „pamięć kulturowa” i jej postrzeganie jako bogactwa lub źródła konfliktów w codziennym życiu. Naszym celem było pokazanie, iż śląska rzeczywistość nie jest jednolita kulturowo, wrasta coraz bardziej w realia europejskie, które stanowią mieszankę mniejszości narodowych i etnicznych, kultur, tradycji, religii i języków.

Niezwykle ważne w procesie budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego każdego regionu jest wykształcenie rozumiane w bardzo szerokim kontekście. System edukacyjny i wykształcenie stanowią podstawę rozwoju człowieka i jednocześnie rozwoju społeczeństwa. W ramach XVII Seminarium Śląskiego dokonano analizy aktualnych ofert kształcenia w regionie, czy odpowiadają one wyzwaniom i zapotrzebowaniu tutejszego rynku pracy, a także, w jakim stopniu na dzisiejszym Śląsku osiągnięta jest równość ze względu na płeć, pochodzenie społeczne, narodowość w ideach: kształcenia – rodziny i zawodu.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jako wydawca niniejszej publikacji ma nadzieję, że lektura kolejnego tomu pokonferencyjnych tekstów pozwoli Państwu zakosztować unikatowej atmosfery spotkań na Zamku w Kamieniu Śląskim.

Publikacja pokonferencyjna, stanowiąca wybór tekstów z XVI i XVII Seminarium Śląskiego w pliku PDF dostępna jest tutaj« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego