Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychPolsko – niemiecka publikacja pokonferencyjna, stanowiąca wybór tekstów z XIX Seminarium Śląskiego, już dostępna w siedzibie DWPN Opole/Gliwice oraz w formacie PDF!


Seminarium Śląskie jest jedną z najważniejszych imprez poświęconych tematyce polsko-niemieckiej w naszym regionie organizowaną wraz ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Duszpasterstwem Grup Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej, Stowarzyszeniem Bibliotek Caritas im. Św. Karola Boromeusza oraz  Stowarzyszeniem Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląskiej. Te tradycyjne już debaty na Zamku w Kamieniu Śląskim stanowią od lat doskonałą okazję dla mieszkańców naszego regionu do spotkania z osobistościami z polskiego i niemieckiego świata nauki, polityki i kultury oraz do otwartej wymiany poglądów w atmosferze wzajemnego zaufania i poszanowania odmienności poglądów. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny tom z cyklu publikacji pokonferencyjnych, zawierający wybór referatów wygłoszonych podczas XIX Seminarium Śląskiego z 2014 roku.

Konferencja nt.: „Edukacja mniejszościowa w Polsce: wczoraj – dziś – jutro”, która odbyła się w terminie 24 – 27 września 2014. na Zamku w Kamieniu Śląskim, była elementem realizacji postulatu i zaleceń Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych i organizowana była również we współpracy z oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec oraz pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podczas konferencji omówione zostały poszczególne zagadnienia dotyczące edukacji mniejszościowej  w Polsce m.in.: prawodawstwo europejskie a ochrona i możliwości rozwoju języków mniejszości, ustawodawstwo  i rozwiązania polskie w zakresie ochrony języków mniejszości, modele rozwoju edukacji mniejszości - od nauczania języka do nauczania w języku,  czym jest „dziedzictwo językowe” danej mniejszości narodowej, niemieckie  i polskie dziedzictwo językowe Śląska, religijne dziedzictwo językowe, zagrożenia dla rozwoju języka mniejszości - jak możemy im zapobiec, rola podręczników w edukacji językowej mniejszości, dziedzictwo językowe jako wartość dodana w rozwoju regionu oraz problematyka związana z nauczaniem języków mniejszościowych w Polsce.

Mamy nadzieję, że lektura kolejnego tomu pokonferencyjnych tekstów pozwoli Państwu zakosztować unikatowej atmosfery spotkań na Zamku w Kamieniu Śląskim.

Polsko-niemiecka publikacja pokonferencyjna, stanowiąca wybór tekstów z XIX Seminarium Śląskiego w pliku PDF dostępna jest tutaj a bezpłatna wersja drukowana dostępna jest w opolskiej i gliwickiej siedzibie DWPN.

Kontakt:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37
44-100 Gliwice
tel.: (32) 461 20 70
fax: (32) 461 20 71
haus@haus.pl

lub

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: (77) 402 51 05
fax: (77) 402 51 15
haus-opole@haus.pl« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego