Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychPublikacja pokonferencyjna w polskiej wersji językowej, stanowiąca wybór tekstów z XVIII Seminarium Śląskiego w formacie PDF


Kolejny tom z cyklu publikacji pokonferencyjnych, zawierający wybór referatów wygłoszonych podczas XVIII Seminarium Śląskiego w 2013 roku, którego tematem było „Dziedzictwo kulturowe Śląska – miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje”. Publikacja jest kontynuacją dotychczasowego dorobku oraz kolejną okazją do dyskusji nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej problematyki stosunków polsko-niemieckich oraz ich znaczenia dla rozwoju Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego regionu jako obszaru wielokulturowej tradycji.
XVIII Seminarium Śląskie
poświęcone było tematyce dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego Śląska. Tytuł naszego Seminarium został wybrany nieprzypadkowo, bowiem w 2010 roku weszła w Polsce w życie Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z zapisami Konwencji oznacza to generalne zobowiązanie Rzeczypospolitej do prowadzenia działań na rzecz promocji i ochrony dziedzictwa niematerialnego. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego pozostaje obowiązkiem społecznym, do którego wypełnienia mogą włączać się zarówno instytucje kulturalne, edukacyjne jak i organizacje pozarządowe. Dziedzictwo materialne i niematerialne Śląska to z punktu widzenia dalszego rozwoju tego wyjątkowego regionu zarówno ogromna, jednak często niewykorzystana, szansa.

Polskojęzyczna publikacja pokonferencyjna, stanowiąca wybór tekstów z XVIII Seminarium Śląskiego w pliku PDF dostępna jest tutaj.

 

Partner:


« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego