Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychWładze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945-1989 (niemiecka wersja językowa)


Publikacja stanowi materialny zapis konferencji z 2013 roku i jest pracą zbiorową pod redakcją naukową dr hab. Adama Dziuroka, Naczelnika Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, prof. dr hab. Piotra Madajczyka, Kierownika Zakładu Studiów nad Niemcami w Instytucie Studiów Politycznych PAN i Sebastiana Rosenbauma, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Publikacja traktuje o badaniach nad historią mniejszości niemieckiej po II wojnie światowej i zawiera teksty dotyczące wielu zagadnień, które stały się doświadczeniem mniejszości niemieckiej w latach 1945-1989. Mowa tu o relacji między państwem narodowym i mniejszością narodową, między niedemokratycznym państwem z systemem komunistycznym a dążącą do podmiotowości społecznością. Kolejne treści dotyczą nastawienia do Niemców w pierwszych latach powojennych, analizy polityki polskich władz wobec Niemców w Polsce w drugiej połowie lat czterdziestych oraz w późniejszych dekadach. Publikacja zawiera również opracowanie bardziej szczegółowych zagadnień, jak propaganda, sprawy kultury, oświaty, tożsamości narodowej i społeczno-ekonomiczne, czy też rola mniejszości niemieckiej w relacjach polsko-niemieckich. Opisane w publikacji zostały także badania odnośnie systemu represji, które dotyczą działań wobec mniejszości niemieckiej, całych społeczności pogranicza i tzw. rewizjonizmu zachodnioniemieckiego, struktury aparatu bezpieczeństwa, tajnych współpracowników spośród mniejszości oraz inwigilacji mniejszości niemieckiej, szczególnie w okresie kryzysów politycznych. Publikacja opisuje zarówno historię tzw. uznanych Niemców, pozostałych głównie na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim, jak i skomplikowane zagadnienia kształtowania się opcji niemieckiej wśród społeczności pogranicza polsko-niemieckiego (przede wszystkim Górny Śląsk, Warmia i Mazury).

Zapraszamy wszystkie organizacje mniejszości niemieckiej do odbioru bezpłatnego egzemplarza publikacji.« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego