Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychPolsko – niemiecka publikacja pokonferencyjna, stanowiąca wybór tekstów z XX Seminarium Śląskiego, już dostępna - w formacie PDF!


Kolejny tom z cyklu publikacji pokonferencyjnych, zawierający wybór referatów wygłoszonych podczas XX Seminarium Śląskiego z 2015 roku, którego temat brzmiał: „Przeszłość - przyszłości.  Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r.“

W tomie, w skład którego weszło 16 referatów, skoncentrowano się na Polsce, a szczególnie na tak zwanych Ziemiach Zachodnich i Północnych (ZZiP), na których po 1945 roku nastąpiły jedne z najbardziej radyklanych przemian społecznych i historycznych, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilkuset lat w Europie. Doszło do niemalże całkowitej wymiany ludności w niektórych miejscowościach. Nowi mieszkańcy stykali się z historią narodu, od którego dopiero co doznali niewyobrażalnych cierpień. Było to zdecydowanie przeszkoda, która utrudniła proces identyfikacji z nowym otoczeniem, którego nawet władze komunistyczne nie były w stanie do końca wspomóc poprzez próby budowania mitu o prastarych polskich  Ziemiach Odzyskanych powrócających do Macierzy. Sytuacja bywała jeszcze bardziej skomplikowana na takich terenach, jak Górny Śląsk, gdzie część ludności pozostała w swych rodzinnych stronach i - co naturalne – reprezentowała inną optykę historyczną niż ludność napływowa. Pochylono się również nad wymazaną w znacznym stopniu z powszechnej świadomości i przestrzeni publicznej historią Żydów i jej znaczeniu dziś, po holokauście.

Mamy nadzieję, że lektura kolejnego tomu pokonferencyjnych tekstów pozwoli Państwu zakosztować unikatowej atmosfery spotkań na Zamku w Kamieniu Śląskim.

Polsko-niemiecka publikacja pokonferencyjna, stanowiąca wybór tekstów z XX Seminarium Śląskiego w pliku PDF dostępna jest tutaj.

Kontakt:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37
44-100 Gliwice
tel.: (32) 461 20 70
fax: (32) 461 20 71
haus@haus.pl

lub

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: (77) 402 51 05
fax: (77) 402 51 15
haus-opole@haus.pl

Zrealizowano dzięki dotacji Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego