Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychRówne prawa i szanse zawodowe kobiet i mężczyzn - sytuacja prawna w Unii Europejskiej i w Polsce


 Procesy dostosowawcze na płaszczyźnie prawnej i instytucjonalnej związane z przygotowaniami do członkostwa Polski w Unii Europejskiej w wielu dziedzinach bezpośrednio dotyczą kwestii równego dostępu różnych grup we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Konieczne stało się uwzględnienie w prawodawstwie polskim zakazu dyskryminacji i kwestii równouprawnienia płci. Zadaniem publikacji jest przybliżenie i uświadomienie istnienia regulacji prawnych uniemożliwiających dyskryminację ze względu na płeć w życiu zawodowym.

Publikacja składa się z kilku rozdziałów dotyczących kolejno zagadnień: prawa do równego traktowania w zatrudnieniu, prawa do równego traktowania w zakresie zabezpieczenia społecznego, praw rodziców czynnych zawodowo oraz sposobów dochodzenia roszczeń. Poszczególne tematy zostały ujęte najpierw z perspektywy Unii Europejskiej, a następnie rozwiązań polskich.

Broszura, która została sfinansowana przez Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, dostępna jest w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego