Logo DWPN 1%

Stary portfel i inne utwory dramatyczne
Dodaj do ulubionych Zbiór dramatów Stanisława Bieniasza

Kolejna publikacja Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej jest owocem współpracy z przedstawicielami świata kultury województwa śląskiego, przede wszystkim z Biblioteką Śląską w Katowicach. Chodzi o nowy zbiór dramatów zmarłego przed dwoma laty górnośląskiego pisarza Stanisława Bieniasza. Książka "Stary portfel i inne utwory dramatyczne" nawiązuje w tytule do jednej z najbardziej znanych i uznanych sztuk pisarza, choć rzecz jasna oprócz niej - nareszcie w jednym dziele - znajdziemy również takie sztuki, jak "Senator", "Biografia" (wielokrotnie pokazywane w ostatnich latach w domach kultury na Górnym Śląsku oraz na deskach zabrzańskiego Teatru Nowego) czy też monografię "Niedaleko Königsallee".

Krzysztof Karwat, redaktor publikacji, tak oto pisze we wstępie o Bieniaszu: "Nie ulega wątpliwości, że Stanisław Bieniasz był dramaturgiem bardzo sprawnym i pracowitym. Nie sposób jednak nie odnieść wrażenia, że jego dzieło zostało skończone, i to nie tylko dlatego, że przerwała go niespodziewana i nagła śmierć. Jako pisarza i człowieka niekiedy cechowała go niecierpliwość, która - bywało - wydawała owoce niedojrzałe. Może dlatego, choć teatr był dla niego najważniejszy, Bieniasz jakoś nie chciał, nie umiał, nie mógł zerwać z innymi rolami życiowymi i twórczymi, które przyszło mu wypełniać? Ale to i może dobrze, bo tym samym autor Starego portfela wkraczał także w te przestrzenie życia społecznego i publicznego, które często przed teatrem się zamykają. To był człowiek, który wierzył, ze piórem, słowem, ale także czynem rzeczywistość można i trzeba zmieniać. Stanisław Bieniasz wiele dobrego zrobił dla rodzinnego Zabrza i Górnego Śląska. Przeciwstawiał się niesprawiedliwym ocenom i stereotypom, jakie pojawiały się przez lata, a i nadal są powtarzane, w odniesieniu do tego regionu i jego mieszkańców. Nie udałoby mu się to, gdyby nie zdołał podnieść górnośląskiego losu do rangi problemu ponadlokalnego, czytelnego również dla tych, którzy o tym regionie wiedzą niewiele lub zgoła nic. Wysiłku, który Stanisław Bieniasz włożył w osiągnięcie tego celu, nie sposób przecenić. Tym, którzy przyszli albo dopiero przyjdą po nim, będzie teraz nieporównywalnie łatwiej, niż jemu. Szlak został przetarty." Cóż, pozostaje jedynie zaprosić do lektury i fascynującej podróży bieniaszowym szlakiem.


Stanisław Bieniasz, "Stary portfel i inne utwory dramatyczne", Katowice 2002« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego