Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychDziesięć lat nauczania języka niemieckiego na Górnym Śląsku


Najnowsza publikacja przygotowana i wydana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej nosi tytuł: "Dziesięć lat nauczania języka niemieckiego na Górnym Śląsku". Temat wysoce aktualny, ważny, ba, nawet wrażliwy. Pamiętajmy bowiem, iż nauczanie języka niemieckiego na Górnym Śląsku stało się faktem dopiero po przełomie politycznym i społecznym w 1989 r. i z tej też perspektywy należy spoglądać na osiągnięcia w tej dziedzinie. Przez niemal pół wieku publiczne nauczanie języka niemieckiego w szkołach i placówkach oświatowych na Górnym Śląsku było ze względów politycznych i propagandowych zabronione, tak więc i zaległości były ogromne.

Mogłoby się więc wydawać, iż materiał zawarty w publikacji jest jedynie pewnego rodzaju retrospektywą, której zadaniem jest próba bilansu dokonań (lub też zaniedbań) na polu nauczania języka niemieckiego jako języka obcego (a w wielu przypadkach, o czym należy pamiętać, również języka ojczystego). Rzeczywiście, z jednej strony w najnowszej publikacji DWPN odnajdujemy takie pytania jak: cóż wymiernego udało się osiągnąć w nauczaniu języka niemieckiego w ostatniej dekadzie? Jak kształtowało się nauczanie tego języka i jaka jest jego sytuacja dzisiaj? Czy wypracowano odpowiednie struktury wspierające nauczycieli języka niemieckiego? Czy po dziesięciu latach można odnotować wymierne efekty, jakie przyniosła ich praca? Z drugiej jednak strony organizatorzy konferencji "10 lat nauczania języka niemieckiego na Górnym Śląsku", której pokłosiem jest właśnie przedstawiana publikacja, a więc Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego/Oddział Gliwice, świadomie nie ograniczyli się do analizowania przeszłości, lecz próbowali również przedstawić kwestie związane z perspektywami nauczania języka niemieckiego na Górnym Śląsku w przyszłości.

Okazuje się, iż tych kwestii jest wciąż bardzo dużo i że są one niemałym wyzwaniem dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani jak najwyższym poziomem nauczania języka niemieckiego na Górnym Śląsku. Bowiem jak np. rozwiązać kwestię niepodejmowania pracy w szkole przez wielu wykształconych germanistów, którym sektor prywatny wciąż jeszcze stwarza lepsze możliwości rozwoju i awansu zawodowego? Jak rozwiązać wiele problemów związanych z nauczaniem języka niemieckiego jako języka ojczystego? Jak ułatwić - lub w niektórych przypadkach wręcz umożliwić - dostęp do najnowszych materiałów dydaktycznych i naukowych, by nauczanie języka niemieckiego uczynić bardziej ciekawym i atrakcyjnym dla młodzieży?

Wszystkich, którzy poszukują odpowiedzi na te trudne pytania (a jeszcze trudniejsze wyzwania), zapraszamy do lektury naszej publikacji. Mamy nadzieję, że publikacja będzie stanowić nie tylko ciekawe źródło informacji dla nauczycieli, przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się poprawą jakości nauczania języka niemieckiego oraz organów ustawowo do tego powołanych, lecz że będzie też cennym źródłem pomysłów, wskazówek i inspiracji do nowych działań.« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego