Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychPublikacja pokonferencyjna, stanowiąca wybór tekstów z X i XI Seminarium Śląskiego!


Publikacje zawierające referaty wygłoszone podczas corocznych Seminariów Śląskich zorganizowanych na Zamku w Kamieniu Śląskim.

Seminarium Śląskie jest niewątpliwie jedną z najważniejszych imprez poświęconych tematyce śląskiej i polsko-niemieckiej w naszym regionie zorganizowaną wraz z Duszpasterstwem Grup mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej, Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa. Te tradycyjne już debaty na Zamku w Kamieniu Śląskim stanowią od lat doskonałą okazję dla mieszkańców naszego regionu do spotkania z osobistościami z polskiego i niemieckiego świata nauki, polityki i kultury oraz do otwartej wymiany poglądów w atmosferze wzajemnego zaufania i poszanowania odmienności poglądów.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny tom z cyklu publikacji pokonferencyjnych, zawierający wybór referatów wygłoszonych podczas XII i XIII Seminarium Śląskiego, czyli z 2007 oraz 2008 roku. Jej tytuł odnosi się do tytułów spotkań, podczas których wygłoszone zostały zebrane teksty: Śląsk w polsko-niemieckiej i europejskiej wspólnocie interesów oraz Języki Ślązaków. Wczoraj - Dziś - Jutro.

Podczas XII edycji Seminarium Śląskiego w 2007 roku zaprezentowane zostały pozycje filmowe połączone ze spotkaniami autorskimi. Wszystkie pokazane filmy były dokumentami ukazującymi zawiłe kwestie polsko-niemieckiej historii, pojednania, a także współpracy. Poruszone zostały również ważne tematy dotyczące przede wszystkim aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i w Niemczech, roli mediów w kreowaniu wizerunku mniejszości niemieckiej oraz strategii rozwoju kultury w województwie śląskim. Omówione zostały również m.in. stosunki polsko-niemieckie z perspektywy mniejszości niemieckiej oraz rola mniejszości niemieckiej w procesie budowania polsko-niemieckich partnerstw na szczeblu samorządowym. Podczas spotkania starano się również przewidzieć szanse oraz możliwe przeszkody oraz znaleźć odpowiedź na pytanie: "Czy Górny Śląsk można atrakcyjnie popularyzować w Europie w oparciu o wielokulturowy krajobraz regionu?".

Myślą przewodnią XIII Seminarium Śląskiego stanowiły rozważania na temat języków i dialektów, jakimi posługiwano i posługuję się na Górnym Śląsku, ich roli w kształtowaniu się historii Górnego Śląska, jak również obecnemu ich zestawieniu z uwzględnieniem perspektyw na przyszłość. Celem Seminarium było również ukazywanie znaczenia wielokulturowego bogactwa językowego na Śląsku w przeszłości, ukazanie jego stanu obecnego oraz widoków na przyszłość. Język mieszkańców naszego regionu jest kulturowym i dziedzictwem oraz środkiem komunikacji międzyludzkiej. Celem seminarium było zbadanie roli języka z wielu perspektyw, tzn. z perspektywy samorządowców, historyków, Kościoła, członków mniejszości niemieckiej, literatów, muzyków, młodzieży oraz mediów. Dla każdej z tych grup język stanowi priorytet, znajduje odzwierciedlenie i zastosowanie oraz stanowi podstawowe narzędzie w ich codziennej pracy.

Życzylibyśmy sobie, by lektura także i tego tomu - obok czterech wcześniejszych - pozwoliła Państwu posmakować klimatu tradycyjnych już debat na Zamku w Kamieniu Śląskim, których dorobek i wkład w dialog mieszkańców regionu zainteresowanych jego historią, teraźniejszością i przyszłością jest znaczny - służy on bowiem poszerzaniu wiedzy, otwartej wymianie poglądów w atmosferze zaufania oraz budowaniu zrębów silnej tożsamości regionalnej. Ta właśnie tożsamość regionalna daje nadzieję na to, że Górny Śląsk, czerpiąc siłę ze swojego wielokulturowego dziedzictwa, ma szansę na rozwój i zachowanie nowoczesnej regionalnej  tożsamości w jednoczącej się Europie.

 


Publikacja została wydana ze środków budżetu federalnego Republiki Federalnej Niemiec.« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego