Logo DWPN 1%

Śląsk żyjący Europą
Dodaj do ulubionych"Śląsk żyjący Europą",
Dokonując wyboru tematów w przypadku tomu "Śląsk żyjący Europą" uznaliśmy, iż publikacja powinna obejmować wypowiedzi istotne ze względu na dzisiejszą tożsamość Górnego Śląska, który na nowo poszukuje swego miejsca w Europie jako przestrzeni, w której tkwią korzenie regionu. Stąd ujęcie spraw śląskich - tych, które stanowią integralną część śląskiej historii oraz tematów wciąż wysoce aktualnych, w tym kwestii różnych tożsamości w dzisiejszym Górnym Śląsku - w pięciu blokach tematycznych: Tożsamość na Śląsku, Historia, Duchowieństwo, Mniejszości narodowe, Kultura, Młodzież mniejszości niemieckiej, które znalazły odzwierciedlenie w publikacji.

 

Życzylibyśmy sobie, by te publikacje znalazły się w biblioteczce licznych uczestników dotychczasowych debat w Kamieniu Śląskim oraz by ich lektura pozwoliła posmakować klimat tych tradycyjnych już spotkań. A - przypomnijmy - ich dorobek i wkład w dialog polskich i niemieckich Górnoślązaków, jest znaczny - służy on bowiem poszerzeniu wiedzy, otwartej wymianie poglądów w atmosferze zaufania oraz budowaniu zrębów silnej tożsamości regionalnej. Ta właśnie tożsamość regionalna daje nadzieję na to, że czerpiąc siłę ze swojego wielokulturowego dziedzictwa Górny Śląsk ma szansę na rozwój i zachowanie własnej tożsamości w jednoczącej się Europie.

Mamy nadzieję, że będzie nam dane spotkać się z czytelnikami niniejszych tomów podczas kolejnych wrześniowych debat na Zamku w Kamieniu Śląskim.

"Śląsk żyjący Europą - VII Seminarium Śląskie 2002", Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Gliwice, Opole 2003, s. 112, cena za egz. 11 zł (zamówienia z Polski) i 5 Euro (zamówienia spoza Polski)

Kontakt:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice)
44-100 Gliwice
tel.: 32 461 20 70
fax:  32 461 20 71
e-mail: haus@haus.pl

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: 77 402 51 05
fax: 77 402 51 15
e-mail: haus-opole@haus.pl

Dostępne w księgarni HAUSBOOKS.pl

« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego