Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychPublikacja pokonferencyjna, stanowiąca wybór tekstów z XIV i XV Seminarium Śląskiego!


Seminarium Śląskie jest niewątpliwie jedną z najważniejszych imprez poświęconych tematyce śląskiej i polsko-niemieckiej w naszym regionie zorganizowaną wraz z Duszpasterstwem Grup mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej, Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa. Te tradycyjne już debaty na Zamku w Kamieniu Śląskim stanowią od lat doskonałą okazję dla mieszkańców naszego regionu do spotkania z osobistościami z polskiego i niemieckiego świata nauki, polityki i kultury oraz do otwartej wymiany poglądów w atmosferze wzajemnego zaufania i poszanowania odmienności poglądów. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny tom z cyklu publikacji pokonferencyjnych, zawierający wybór referatów wygłoszonych podczas XIV i XV Seminarium Śląskiego, czyli z 2009 oraz 2010 roku. Jej tytuł odnosi się do tytułów spotkań, podczas których wygłoszone zostały zebrane teksty: "Stowarzyszenia, związki, bractwa, inicjatywy społeczne i ich znaczenie dla Śląska (2009). Traktaty polsko-niemieckie z 1990 i 1991 roku i ich konsekwencje dla Śląska (2010)".

W ramach XIV Seminarium Śląskiego poruszono kwestie znaczenia wszelkiego rodzaju ruchów w obrębie powstawania i rozwoju poszczególnych związków i stowarzyszeń na Śląsku w przeszłości, stanu obecnego oraz perspektyw na przyszłość.

Głównym celem XV Seminarium Śląskiego była chęć ukazania roli wydarzeń mających miejsce w latach 90. w wzajemnym postrzeganiu Polaków i Niemców zarówno w mediach, jak i w świadomości społecznej, a poprzez to przybliżenie kluczowych wydarzeń na przestrzeni relacji polsko-niemieckich, gdyż jedyną drogą do pokonania wzajemnych uprzedzeń i niechęci obu narodów jest znajomość dziejów wzajemnych stosunków.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jako wydawca niniejszej publikacji ma nadzieję, że lektura kolejnego tomu pokonferencyjnych tekstów pozwoli Państwu zakosztować unikatowej atmosfery spotkań na Zamku w Kamieniu Śląskim.

Dostępne w księgarni HAUSBOOKS.pl

« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego