Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychNa granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach


W roku 2007 minęła 85. rocznica wytyczenia polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przygotował z tej okazji wystawę pt. "Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach", która w listopadzie i grudniu prezentowana była w Gliwicach. Aktualnie zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem albumowym, które zostało przygotowane jako integralna część ww. wystawy; wydanie publikacji możliwe było dzięki wsparciu Kancelarii Landu Nadrenia Północna-Westfalia.

Zarówno wystawa "Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach", jak i towarzysząca jej publikacja, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem - nie tylko ze strony mieszkańców regionu, ale także instytucji kulturalnych oraz mediów w Polsce i Niemczech. Utwierdza nas to w przekonaniu o ważkości poruszanego zagadnienia oraz konieczności nowoczesnej narracji w odniesieniu do wydarzeń z lat 20. i 30. ubiegłego wieku.

Niedługo po otwarciu wystawy podjęliśmy prace mające na celu przygotowanie książki, która finalnie pełna jest archiwalnych zdjęć, map i unikatowych dokumentów. W albumie znalazło się także wiele historii żyjących świadków - ludzi "znad granicy", których udziałem były nie tylko burzliwe wydarzenia polityczne na Górnym Śląsku, ale i ówczesna codzienność oparta na pokojowej koegzystencji Polaków i Niemców. Całość została opatrzona m.in. komentarzem historycznym Piotra Hnatyszyna oraz dr. Guido Hitze.

Poprzez projekt - wystawę i publikację - chcemy spopularyzować złożony temat granicy. Ponadto zdajemy sobie sprawę, że niedługo odejdą ostatni świadkowie wydarzeń, zatem obok charakteru edukacyjnego projekt ma także zadanie dokumentacyjne. Setki tysięcy Górnoślązaków mieszkają dziś w dawnym pasie granicznym, lecz jedynie niewielu z nich zdaje sobie sprawę z wielowątkowej przeszłości swoich miast, miejscowości, wiosek. Publikacja przywołuje także "niemych świadków" historii: w wielu miejscach stoją nadal polskie i niemieckie domy celne czy tez porośnięte trawą umocnienia i słupki graniczne. Tym samym chcemy przybliżyć szerszym kręgom, przede wszystkim młodzieży, ten prawie całkowicie zapomniany rozdział górnośląskiej, a co za tym idzie także wspólnej, polsko-niemieckiej historii. Poprzez wystawę i publikację chcemy zwrócić uwagę nie tylko na dramatyzm sytuacji, w jakiej znaleźli się Górnoślązacy, lecz także - w oparciu o relacje świadków - pokazać, że mimo wielu burzliwych wydarzeń na Górnym Śląsku lat 20. i 30. możliwe było "przekraczanie dzielących granic".

Zdjęcia satelitarne zostały udostępnione przez firmę Techmex S.A.

Dostępne w księgarni HAUSBOOKS.pl

« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego