Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychDrugie wydanie książki dra Bernarda Linka " Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950" już dostępne!


Książka ta ukazała się po raz pierwszy w roku 2000 i opisuje sytuację Niemców na Górnym Śląsku po 1945 i politykę ówczesnego polskiego rządu w stosunku do ludności niemieckojęzycznej, jej języka oraz kultury. Autorem tej książki jest dr Bernard Linek, pracownik naukowy Instytutu Śląskiego w Opolu i sekretarz naukowy czasopisma „Studia Śląskie“.

Książka jest poświęcona jednemu z głównych elementów polskiej powojennej polityki narodowościowej w regionie, czyli rozmaitym działaniom przeciwko niemieckiej ludności oraz przeciwko pozostałościom niemieckiej kultury w latach 1945-1950. Do głównych celów pracy należy prezentacja trzech powiązanych ze sobą problemów. Na początku zostaje przedstawione, w jaki sposób tworzyła się i jakie były główne zasady polskiej polityki antyniemieckiej w latach 1945-1950. W dalszej części przedstawia się sposób przeprowadzania tej części polityki narodowościowej w regionie. Trzeci element stanowi zasadniczo główną treść wywodu i pokazuje także reakcję i postawę społeczeństwa, przede wszystkim społeczności Górnoślązaków, na taki sposób postępowania państwa narodowościowego.

Książka opisuje ten trudny rozdział w historii Górnego Śląska, który przyjmował różne postacie i którego rozmiary dziś tylko mogą być szacowane. Pojęcie Tragedii Górnośląskiej i powiązana z tym antyniemiecka polityka od roku 1945 są stałymi elementami historii naszego regionu i bardzo ważne jest wzmocnienie wiedzy społeczeństwa o tych wydarzeniach i ich konsekwencjach dla mieszkańców Śląska. To umożliwia mianowicie lepsze zrozumienie złożonej historii naszego regionu, jej różnorodności oraz odpowiedzialności za niemieckie dziedzictwo kulturowe oraz zachowanie i pielęgnowanie niemieckiej tradycji na przyszłość.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Państwowym Instytutem Naukowym-Instytutem Śląskim w Opolu postanowił ponowić wydanie publikacji, gdyż, jako instytucje dbające m.in. o odkrywanie niemieckiego dziedzictwa tej ziemi, nie zapominamy o tych bolesnych aspektach historii, które dopiero w obecnej rzeczywistości wolnej RP, mają szansę ujrzeć światło dzienne.

 

Partner:


Państwowy Instytutu Naukowy
Instytut Śląski w Opolu

Dostępne w księgarni HAUSBOOKS.pl

« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego