Logo DWPN 1%

Dział Europejski
Dodaj do ulubionych  „Nasza Europa – nasza przyszłość"
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego oraz opolskiego do udziału w grach symulacyjnych: 11 grudnia w Opolu oraz 15 grudnia w Gliwicach. Zgłoszenia do 7 grudnia! UWAGA: BRAK WOLNYCH MIEJSC!          
więcej »


  Gra miejska „Fundusze unijne w moim mieście. W poszukiwaniu inwestycji?”
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza szkoły z Gliwic oraz powiatu gliwickiego do udziału w grze miejskiej pt.: „Fundusze unijne w moim mieście. W poszukiwaniu inwestycji?” Termin zgłoszeń do 15 listopada!            
więcej »


  Konferencja "Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego" - już za nami.
10 marca br. w sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s”.
więcej »


  Zapraszamy na konferencje "Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego
10 marca 2015 r. o godz. 11.00 w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się konferencja pn. „Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego”.
więcej »


  Marszałek Województwa Opolskiego serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie pn. „SPOŁECZNIK ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”
Celem Konkursu jest uhonorowanie tytułem „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw społecznych.
więcej »


  Nic o nas bez nas- wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w gminie Turawa.
Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Turawa i Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej realizują, w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL, projekt pn. „Nic o nas bez nas- wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w gminie Turawa”.
więcej »


  Zaproszenie na marcowe spotkania informacyjne realizowane w ramach projektu "Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s"
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na cykl spotkań informacyjnych poświęconych rozpowszechnianiu wypracowanych standardów i modeli  w ramach projektu z Poddziałania 5.4.2 PO KL.
więcej »


  Już dziś zasiądź w Radzie Europy!
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego oraz opolskiego do udziału w grze symulacyjnej. Czekamy na Was 24 listopada w Opolu oraz 28 listopada w Gliwicach!              
więcej »


  Wstępna Lista Rankingowa Uczestników Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3”
Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej przez Zespół Komisji Rekrutacyjnej ogłaszamy wstępną listę rankingową Uczestników projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” w podziale na kobiety i mężczyzn. Ogłaszamy również wstępną listę rezerwową Uczestników projektu w podziale na kobiety i mężczyzn oraz listę formularzy negatywnie ocenionych.
więcej »


  Przedłużono nabór zgłoszeń w Konkursie Heleny Radlińskiej!
Do 10 sierpnia br. można przesyłać kandydatury osób do wyróżnienia w Konkursie dla animatorów społecznych.
więcej »


  Konferencja "Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego" - już za nami.
W dniu 25 czerwca 2014 r. o godzinie 13.00 w Sali Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO Kapitał Ludzki.
więcej »


  Internetowa platforma współpracy pomiędzy NGO i JST Województwa Opolskiego - już funkcjonuje !
Platforma dostępna jest pod adresem www.ngo.opolskie.pl. Głównym celem jej powstania jest poprawa współpracy pomiędzy opolskimi organizacjami pozarządowymi a jednostkami administracji samorządowej z terenu województwa opolskiego.
więcej »


  Ruszył kolejny projekt unijny "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3"
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej i Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI PO Kapitał Ludzki.
więcej »


  Spotkanie z beneficjentami realizującymi projekty w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach Poddziałania 5.4.2  „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na spotkanie informacyjne dotyczące:
więcej »


  Spotkanie z beneficjentami realizującymi projekty w ramach Działania 1.5 lub Działania 5.5 PO K
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach Działania 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” lub Działania 5.5 „Rozwój dialogu społecznego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na spotkanie informacyjne dotyczące:
więcej »


  Przypominamy o trwającym do 15 października br. konkursie „Dobre Praktyki EFS 2014”.
Już po raz ósmy mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”, przeznaczonym dla beneficjentów realizujących projekty z EFS w ramach Programu Kapitał Ludzki, Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.    
więcej »


  Trwa konkurs na Najlepsze Partnerstwo Społeczne 2014 Roku
Do 15.08.2014 r. będzie trwał konkurs na najciekawsze praktyki współpracy międzysektorowej. Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek EFS. Przedsięwzięcie jest adresowane do podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne, sprzyjające trwałym relacjom gospodarczym między partnerami w naszym kraju.
więcej »


  Prof. Zbigniew Czachór o integracji europejskiej w Gliwicach
22 maja 2014 roku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Rozmowy o Europie” w Gliwicach. Naszym gościem był prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Stały Doradca ds. Unii Europejskiej Sejmu RP. Dyskutowaliśmy o idei integracji europejskiej i Polsce w Unii Europejskiej
więcej »


  10 Dzień Europy w Gliwicach w 10-lecie Polski w UE
23 maja 2014 roku uczniowie z 14 szkół powiatu gliwickiego wzięli udział w Dniu Europy 2014            
więcej »


  Zaproszenie na spotkania informacyjne z prowadzonego aktualnie w województwie opolskim naboru wniosków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL oraz EFS w perspektywie finansowej 2014-2020.
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu (RO EFS Opole) zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych.
więcej »


  Nabór przedstawicieli NGO do Grup roboczych w ramach realizacji projektu: „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL
Zapraszamy przedstawicieli NGO z terenu Województwa Opolskiego do udziału w pracach zespołów i grupy roboczej wspierających projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.      
więcej »


  Odwiedź naszą interaktywną mapę i podążaj szlakiem europejskich zabytków!
Chcesz poznać niezwykłe miejsca w swojej okolicy? Wejdź na naszą mapę, znajdź swoją miejscowość i odkryj Ukrytą Europę!
więcej »


  Ukryta Europa - Europejski Szlak Zabytków
  Już jest! Wejdź i zobacz pookonkursową mapę
więcej »


  Zaproszenie dla projektodawców do udziału w akcji promocyjnej „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”
Regionalny Ośrodek EFS w Opolu zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji, pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” w terminie 1-11 maja br. Akcja jest realizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Telewizją Polską S.A.
więcej »


  Ogłoszono konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie", Priorytet VIII PO KL.
Konkurs został ogłoszony w dniu 06.03.2014 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w Opolu. Termin składania wniosków o dofinansowanie od dnia 06.03.2014 r. do 11.04.2014.
więcej »


  Ogłoszono konkurs na projekty w ramach Poddziałania 8.1.1, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" PO KL
Konkurs został ogłoszony w dniu 27.02.2014 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Pośredeniczącą II stopnia) w Opolu. Termin składania wniosków o dofinansowanie od dnia 27.02.2014 r. do dnia 30.04.2014 r.
więcej »


  Z pieniędzy unijnych powstaje Strategia Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024.
Strategia tworzona jest w ramach projektu "Gmina Chrząstowice - aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej" – realizowsnego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Urząd Gminy Chrząstowice oraz  Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w ramach PO Kapitał Ludzki,  Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
więcej »


  Zaproszenie na spotkania informacyjne z prowadzonego aktualnie w województwie opolskim naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL
Regionalny Ośrodek EFS w Opolu zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, nt: Możliwość pozyskania środków w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” PO KL. 
więcej »


  Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt: Planowane nabory wniosków w ramach PO Kapitał Ludzki w 2014 oraz wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.
Spotkanie informacyjne organizowane jest w dniu 5 lutego 2014 r. o godzinie 10.00 przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego funkcjonującego przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu. - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
więcej »


  Ogłoszono konkurs na projekty w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" PO KL
Konkurs został ogłoszony w dniu 23.01.2014 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w Opolu. Termin składania wniosków od dnia 23.01.2014 r. do dnia 21.03.2014 r.
więcej »


  Ogłoszono konkurs na projekty w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" PO KL.
Konkurs został ogłoszony w dniu 23.01.2014 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w Opolu. Termin składania wniosków o dofinansowanie od dnia 23.01.2014 r. do dnia 21.02.2014 r.
więcej »


  Zaproszenie na bezpłatne spotkania informacyjne w ramach RO EFS prowadzone na terenie województwa opolskiego.
Regionalny Ośrodek EFS działający przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w  spotkaniach informacyjnychn nt: Planowane nabory wniosków w ramach PO Kapitał Ludzki w 2014 roku.
więcej »


  Zobacz dwanaście najciekawszych zabytków europejskich Polski w naszym kalendarzu!
Wejdź, zobacz i pobierz niesamowity kalendarz DWPN na rok 2014 z dwunastoma wyjątkowymi obiektami „Ukrytej Europy”.              
więcej »


  Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej aktywny w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych !
DWPN wraz z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej oraz Gminą Turawa rozpoczął od 1 stycznia 2014 r. realizację projektu z Poddziałania 5.4.2 PO KL pt. „Nic o nas bez nas”. Działania projektowe mają na celu wdrożenie standardów konsultacji społecznych w odniesieniu do dokumentów przygotowywanych przez Gminę.
więcej »


  Uroczysta Gala Wręczenia Nagród w ramach konkursu „Moja przyszłość w Opolskiem” już za nami.
W dniu 17 grudnia 2013 r. o godzinie 10.00 w Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursie „Moja przyszłość w Opolskiem” zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek EFS działający przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
więcej »


  "Europa wyzwaniem dla nas wszystkich - partycypacja obywatelska" - nauka poprzez zabawę
Dniu 17 paźdiernika br. młodzież z województwa śląskiego zasiadła w Parlamencie Europejskim oraz Radzie Unii Europejskiej debatując nad wprowadzeniem obowiązkowych opłat za studia. A wszystko to pod czujnym okiem naszych korespondentów w Brukseli!            
więcej »


  Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu nagrodzony Złotym Certyfikatem !
Z  przyjemnością informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej weryfikacji funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu w zakresie spełnienia standardów działania sieci RO EFS w Polsce otrzymał NAJWYŻSZY ZŁOTY CERTYFIKAT.
więcej »


  Zaproszenie do uczestnictwa w działaniach obywatelskich w ramach projektu "Gmina Chrząstowice - aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej".
Powołanie Konwentów Strategicznych oraz konsultacje społeczne w ramach projektu „Gmina Chrząstowice – aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej”.
więcej »


  Zaproszenie na szkolenie „Prawo zamówień publicznych w projektach EFS”
Regionalny Ośrodek EFS działający w ramach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu zaprasza na bezpłatne szkolenie: Prawo zamówień publicznych w projektach EFS. - 13 września 2013 r.
więcej »


  Zaproszenie na spotkanie informacyjne z Projektów Współpracy Ponadnarodowej w ramach PO KL
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym z Poddziałania 8.1.1 Projekty Współpracy Ponadnarodowej PO KL.
więcej »


  „Mój głos w Europie!” – debaty szkolne
Mój głos w Europie!” – debaty szkolne. Zakończyliśmy nabór szkół do debat. Spośród wielu zgłoszeń wybraliśmy 5 szkół z województwa śląskiego i opolskiego, które wezmą udział w projekcie.              
więcej »


  Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych.
Spotkania informacyjne będą dotyczyć aktualnie prowadzonych w województwie opolskim naborów konkursowych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i prowadzone będą sukcesywnie na przestrzeni III kwartału 2013 r.
więcej »


  Zaproszenie do udział w projekcie „Wsparcie kompetencji na stracie”
Masz od 15 do 30 lat i nie masz pracy ? Chciałbyś odbyć staż/praktykę w Niemczech? Skorzystaj z udziału w projekcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu „Wsparcie kompetencji na starcie”, w okresie od 1 marca 2013 do 31 grudnia 2014 na terenie Polski i Niemiec.
więcej »


  Zaproszenie na szkolenie „Procedury rozliczania projektów w ramach PO KL (poziom średniozaawansowany i zaawansowany)”
Regionalny Ośrodek EFS działający w ramach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Procedury rozliczania projektów w ramach PO KL (poziom średniozaawansowany i zaawansowany)”. 11-12 czerwca 2013 r.
więcej »


  Szkolenie „Procedury rozliczania projektów w ramach PO KL (poziom podstawowy)”
Regionalny Ośrodek EFS działający w ramach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Procedury rozliczania projektów w ramach PO KL (poziom podstawowy)”- 4-5 czerwca 2013 r
więcej »


  XIII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego
Zakończono rekrutację do udziału w XIII Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego „Demokracja 2.0 – nowe formy partycypacji i legitymizacji”              
więcej »


  Szkolenie „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych oraz najczęściej występujące problemy w realizacji projektów PO KL (poziom średniozaawansowany, zaawansowany)”
Regionalny Ośrodek EFS działający w ramach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych oraz najczęściej występujące problemy w realizacji projektów PO KL (poziom średniozaawansowany, zaawansowany)”- 20-21.05.2013 r.
więcej »


  Szkolenie „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych oraz najczęściej występujące problemy w realizacji projektów PO KL dla osób, które po raz pierwszy realizują projekt”
Regionalny Ośrodek EFS działający w ramach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych oraz najczęściej występujące problemy w realizacji projektów PO KL dla osób, które po raz pierwszy realizują projekt” - 13-14.05.2013 r.
więcej »


  List w sprawie powołania Federacji Organizacji Pozarządowych woj. Opolskiego.
W związku z inicjatywą środowiska organizacji pozarządowych działających w regionie opolskim -  zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym w sprawie powołania Federacji Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego.
więcej »


  Kapitalni w Opolskiem II
W dniu 2 grudnia 2011 r. Regionalny Ośrodek EFS działający przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego zorganizował konferencję podsumowującą II edycję konkursu "Kapitalni w Opolskiem".
więcej »


  CZAR PARtnerstw
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Instytut Promocji Aktywności Społecznej informują, że z dniem 28 lutego 2011 roku zakończona została realizacja projektu "CZAR PARtnerstw - działania na rzecz współpracy podmiotów ekonomii społecznej".
więcej »


  Nie narzekam - kandyduję!
Jak zorganizować komitet wyborczy? Jak poznać potrzeby mieszkańców? Jak skutecznie działać na rzecz rozwoju swojego miasta i jego mieszkańców? Odpowiedzi na te pytania były tematem cyklu warsztatów zorganizowanych przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach wraz z Fundacją im. Friedricha Eberta w ramach projektu "Nie narzekam - kandyduję!".
więcej »


  Kursy księgowości dla NGO
Bezpłatne kursy pełnej księgowości dla NGO i innych podmiotów ekonomii społecznej organizowane w ramach projektu "Finanse w zgodzie z prawem" zakończone
więcej »


  Gość z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Paweł Chorąży Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego gościł w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu.
więcej »


  CSR po Europejsku
W dniach 25-29 sierpnia do Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach zjechali liderzy organizacji młodzieżowych z 7 krajów Europy, aby uczestniczyć w kolejnej edycji warsztatów CSR na temat współpracy organizacji pozarządowych z biznesem.
więcej »


  Portal o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
Zapraszamy na stronę www.csr.haus.pl, poświęconą tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Strona internetowa jest elementem nowatorskiego projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej Corporate Social Responsibility dla Górnego Śląska, który powstał w celu propagowania koncepcji CSR w tym regionie.
więcej »
MENU DZIAŁU
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej