Logo DWPN 1%

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
Dodaj do ulubionychlogo projektu

Informacje o Centrum

Projekt Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej realizujemy od marca 2015 roku. Jego zadaniem jest podejmowanie problemów badawczych dotyczących Niemców w Polsce w okresie powojennym oraz gromadzenie archiwaliów, dokumentów, wspomnień świadków czasu. Podstawę podjęcia działań stanowi jeden z zapisów polsko-niemieckiego Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu z 2011 roku, dotyczący "utworzenia (…) komórki, która działając na bazie naukowej podejmie i będzie koordynowała badania dotyczące mniejszości niemieckiej, jej historii i dziedzictwa kulturowego";. Wsparcie merytoryczne zapewnia Rada Naukowa złożona z zajmujących się tą problematyką przedstawicieli świata nauki i liderów mniejszości niemieckiej.

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat zadań podjętych w 2019 roku, w dziale Archiwum prezentujemy najważniejsze wydarzenia z lat poprzednich.MENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji