Logo DWPN 1%

Wystawy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
Dodaj do ulubionychBezpłatne wystawy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej do wypożyczenia! Nasze wystawy dotykają zarazem tematów aktualnych, jak i historycznych, regionalnych, jak i międzynarodowych, łączą kulturę, politykę i sport, indywidualne historie życia i losy narodów w kontekście europejskim.Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oferuje bezpłatne wypożyczenie
dwujęzycznych, edukacyjno-historycznych wystaw o tematyce regionalnej

 

Działalność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej ma na celu wspieranie i pogłębianie dobrych stosunków polsko-niemieckich. Ważne miejsce podczas realizacji tych celów zajmują projekty wydawnicze i wystawiennicze służące zachowaniu, wydobyciu i prezentacji dziedzictwa kulturowego – ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiej spuścizny regionu – oraz wielowątkowych często bolesnych i zapomnianych bądź pomijanych wielokulturowych dziejów Górnego Śląska i okolic.

Nasze tematyczne wystawy są udostępniane bezpłatnie wszelkim instytucjom kulturalnym oraz ośrodkom edukacyjnym. Spotykają się one nieustannie z dużym zainteresowaniem i uznaniem historyków, dziennikarzy, przedstawicieli instytucji kulturalnych i edukacyjnych, w tym nauczycieli, młodzieży, osób prywatnych oraz multiplikatorów.

Zachęcamy do zapoznania się z wystawami i skorzystania z naszej oferty:

 

1. Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej – wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku w XX wieku

Wystawa jest próbą ukazania wielowątkowej i trudnej historii Górnego Śląska, jego mieszkańców i stosunków polsko-niemieckich w niecodziennej formie, bo przez pryzmat historii sportu na Górnym Śląsku i zawiłych dziejów górnośląskich piłkarzy w XX wieku. Jej celem jest przypomnienie oraz pogłębienie świadomości, jak wiele sportowych talentów urodziło się i wychowało na górnośląskiej ziemi.

Opis wystawy [.pdf]

 

2. Na Granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach

Ekspozycja jest opowieścią o codziennym życiu ludzi polsko-niemieckiego pogranicza. Wystawa popularyzuje złożony temat granicy związany z burzliwym czasem powstań i plebiscytu w 1921 roku na Górnym Śląsku. To bezprecedensowe na skalę światową wydarzenie podzieliło granicą ten zrośnięty od stuleci, wielokulturowy region, tworząc wprawdzie utrudnienia w przepływie towarów, ale nie w kontaktach między mieszkańcami polskiego województwa śląskiego i niemieckiej prowincji górnośląskiej.

Opis wystawy [.pdf]

 

3. Eduard Pant – zwycięzca po latach. Opowieść o polityku i człowieku polsko-niemieckiego pogranicza

Wystawa przypominająca postać Eduarda Panta, przedwojennego polityka mniejszości niemieckiej, bezkompromisowego przeciwnika Hitlera, politycznego wizjonera, a zarazem orędownika polsko-niemieckiej współpracy. Eduard Pant, z zawodu był nauczycielem, z pasji działaczem społecznym i politycznym. Bohater wystawy przedstawiony jest jako polityk, wizjoner i nieugięty orędownik polsko-niemieckiego porozumienia, któremu ostatecznie historia przyznała rację.

Opis wystawy [.pdf]

 

4. Słowa, moje spadochrony. Horst Bienek 1930-1990

Wystawę przygotowała Bawarska Akademia Sztuk Pięknych w Monachium i było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie dotyczące życia i twórczości Horsta Bienka. Głównym zamierzeniem wystawy jest przybliżenie postaci słynnego gliwickiego pisarza, który w swej „gliwickiej tetralogii” ukazuje historię i portrety ludzi żyjących na polsko-niemieckim pograniczu. W swej twórczości pisarz przyczynia się do wykształcenia postaw otwartości i tolerancji wobec przedstawicieli innych religii czy tożsamości, postaw niezbędnych dla znajdującej się w trudnym procesie jednoczenia Europy i polsko-niemieckiego porozumienia.

Opis wystawy [.pdf]

 

5. Polsko niemiecka dwujęzyczność w moim życiu

Wystawa będąca pokłosiem konkursu fotograficznego, zawiera wybrane fotografie wykonane przez jego uczestników, a jej celem jest ukazanie wielokulturowości wynikającej z pozostałych na terenach zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką śladów szeroko pojętej kultury niemieckiej, aby w efekcie w przestrzeni publicznej uwidocznić jej niepowtarzalny klimat.

  Opis wystawy [.pdf]

 

Wystawy są dwujęzyczne (polsko-niemieckie; z wyjątkiem wystawy poświęconej Horstowi Bienkowi, która dostępna jest tylko w wersji polskojęzycznej), kolorowe i łatwe do montażu. Wystawy „Na Granicy” oraz „Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej” to wystawy przestrzenne, gdzie zwiedzający może swobodnie poruszać się pomiędzy elementami wystawy. Dodatkowo do każdej wystawy zostały przygotowane materiały informacyjne w formie dwujęzycznej broszury, a ponadto wystawy „Na Granicy” oraz „Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej” znalazły swoje dopełnienie w polsko-niemieckich publikacjach.

 

Warunki wynajmu do indywidualnego ustalenia. Instytucja przyjmująca wystawę pokrywa jedynie koszty transportu i ubezpieczenia ekspozycji oraz jej promocji w danym miejscu. Udostępnienie bądź dodruk broszur wystawowych i publikacji towarzyszących wystawom odbywa się odpłatnie.


KONTAKT

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice), tel. 32 461 20 70,
fax: 32 461 20 71,
e-mail: haus@haus.pl

HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej