Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionych„Górny Śląsk i Wielka Wojna. Fotografie Antona Kubika”.


Książka pt.: „Górny Śląsk i Wielka Wojna. Fotografie Antona Kubika” pod redakcją Moniki i Sebastiana Rosenbaum, to zbiór unikatowych fotografii Antona Kubika, które powstały w większości ponad 100 lat temu, w przededniu, w trakcie i tuż po zakończeniu pierwszej wojny światowej.

Odnalezione na strychu jednego z podtarnogórskich domów unikatowe klisze szklane z okresu

Wielkiej Wojny zawierają obraz frontu wschodniego widziany oczyma górnośląskiego żołnierza. Ale zdjęcia Antona Kubika mają szerszą, nie tylko wojenną tematykę: łączą odległe pola bitew z mikrospołecznością jednej z wiosek Górnego Śląska w dobie schyłku Cesarstwa Hohenzollernów. Przynoszą wyjątkowy i spójny przekaz fotograficzny. Przypominają, że wojna to nie tylko żołnierze na froncie, ale także „Heimatfront” – rodziny, oczekujące, czasem na próżno, na powrót bliskich z wojny. Prezentowany tom nie ogranicza się tylko do zdjęć: dużą rolę odgrywają  również teksty, które komentują bogaty wybór ilustracji, omawiając początki fotografowania jako amatorskiej pasji, rolę fotografii w czasie Wielkiej Wojny, jak również codzienność służby wojskowej na froncie wschodnim i życie codzienne oraz obyczaje na Górnym Śląsku w tamtym czasie.

Wprowadzeniem do fotografii i komentarzem do nich jest sześć artykułów, otwierających niniejszy

tom: prezentacja kolekcji zdjęć Anton Kubika, znajdujących się w zbiorach Muzeum w Tarnowskich Górach wraz z omówieniem ich specyfiki - tekst jest także próbą osadzenia autora w kontekście jego rodzinnej wioski, jak i rekonstrukcją szczątkowych informacji biograficznych. Dwa kolejne artykuły poświęcone są dziejom, narodzinom i rozwojowi, fotografii amatorskiej oraz  przedstawieniu związku fotografowania z Wielką Wojną. Kolejne artykuły opisują wschodni front pierwszej wojny światowej. Ostatni artykuł w tomie przynosi powrót do kolekcji Kubika – omówienie zdjęć przez pryzmat mody, obyczajów, ceremonii charakterystycznych dla wiosek ówczesnego Górnego Śląska.

 


Wydawca:

Partner:« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego