Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychPodręcznik tematów europejskich dla samorządów lokalnych


"Podręcznik tematów europejskich dla samorządów lokalnych" powstał z inicjatywy Centrum Europejskiego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej na podstawie niemieckiej publikacji pt.: "Handbuch zu europäischen Themen für Kommunalpolitiker und lokale Medien [Podręcznik tematów europejskich dla polityków komunalnych i mediów lokalnych"], pod redakcją Uwe Roth i Rolfa Derenbach, wydanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Republice Federalnej Niemiec.

Procesy dostosowawcze na płaszczyźnie prawnej i instytucjonalnej związane z przygotowaniami do członkostwa Polski w Unii Europejskiej w wielu dziedzinach bezpośrednio dotyczą funkcjonowania samorządów terytorialnych. Politycy komunalni oraz rzesze urzędników samorządowych w swojej codziennej pracy stykają się z zagadnieniami i pojęciami odnoszącymi się do Unii Europejskiej. Zadaniem niniejszej publikacji jest przybliżenie im i ułatwienie zrozumienia zależności i powiązań, jakie istnieją bądź zaistnieją w przyszłości między ich działalnością w gminie i powiecie a regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Publikacja w formie leksykonu w alfabetycznym układzie haseł stanowi łatwe w użyciu, podręczne źródło informacji, wyselekcjonowanych pod kątem adresatów w samorządach lokalnych. Każdorazowo opis danego zagadnienia uzupełnia odnośnik do źródeł prawa unijnego, literatury fachowej lub instytucji, w której można zasięgnąć dalszych informacji na dany temat.

Wydanie publikacji było możliwe dzięki współpracy z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Kontakt:


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice)
44-100 Gliwice
tel.: 32 461 20 70
fax:  32 461 20 71
e-mail: haus@haus.pl

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: 77 402 51 05
fax: 77 402 51 15
e-mail: haus-opole@haus.pl« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego