Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychNauczanie historii na terenach mieszanych etnicznie


Publikacja jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się w dniach 26 - 28 września 1999 r. w Opolu. Organizatorami konferencji byli: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja im. Friedricha Naumanna oraz Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego.

Niewątpliwie wymiana poglądów na temat modelu edukacji historycznej, który - nawiązując do wielokulturowych tradycji regionu - uwzględni także jego współczesny, zróżnicowany etnicznie charakter, jest bardzo potrzebna. Prezentowana Państwu publikacja jest cennym materiałem dla osób, które z racji swoich obowiązków zawodowych, pełnienia różnych funkcji społecznych, a także zainteresowań przeszłością już uczestniczą lub będą uczestniczyć w realizacji regionalnej edukacji historycznej: nauczycieli historii, przedstawicieli władz i samorządów lokalnych, dziennikarzy a także osób, które wspierają działalność związaną z popularyzacją historii lokalnej.

Oddając do rąk Czytelników materiały opolskiego spotkania, czynimy to w przekonaniu, że jest to kolejny konkretny etap przygotowań do wypracowania modelu szeroko rozumianej edukacji historycznej, która w szerszym niż dotąd stopniu uwzględniać będzie specyfikę Górnego Śląska - tak aby historia jako dziedzina wiedzy i przedmiot nauczania związany z przeszłością, służyła także teraźniejszości i przyszłości« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego