Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychRola upamiętnień z czasów I i II wojny światowej - pole konfrontacji czy płaszczyzna porozumienia?


Górny Śląsk po II wojnie światowej należał do regionów, na którym przez całe dziesięciolecia tliły się animozje narodowościowe, etnicznie i kulturowe, które po przełomie demokratycznym w 1989 r., często przeradzały się w otwarte konflikty. Do najbardziej kontrowersyjnych "batalii" między mniejszością niemiecką a większością polską na Górnym Śląsku należały spory o poniemieckie pomniki, tablice, miejsca święte, czy też polskie powojenne obozy pracy dla ludności niemieckiej. Spory te były powodowane m.in. różną interpretacją wydarzeń historycznych, przez polską większość a mniejszość niemiecką.

Publikacja Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej "Rola upamiętnień z czasów I i II wojny światowej-pole konfrontacji czy płaszczyzna porozumienia?", jest pokłosiem konferencji popularno-naukowej pod tym samym tytułem, i prezentując wybór referatów wygłoszonych podczas niej, podejmuje próbę uporządkowania problematyki w oparciu o analizę prawno-administracyjną oraz interpretację problemu przez Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, jak i głosy większości polskiej.

Głównym celem, jaki przyświecał nam, zarówno przy organizacji konferencji, jak i wydaniu oraz wznowieniu niniejszej publikacji to stworzenie pozytywnego klimatu wokół tematyki poniemieckich pomników na Śląsku oraz konstruktywny dialog pomiędzy odmiennymi stronami, jak również budowa klimatu społecznej akceptacji dla istnienia i upamiętnienia obiektów historycznych, symboli głęboko zakorzenionych w długiej i powikłanej historii górnośląskiej ziemi.

Wymiary: format A5, 32 strony w języku polskim

Kontakt:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice)
44-100 Gliwice
tel.: 32 461 20 70
fax:  32 461 20 71
e-mail: haus@haus.pl

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: 77 402 51 05
fax: 77 402 51 15
e-mail: haus-opole@haus.pl


Publikacja finansowana przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego