Logo DWPN 1%

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
Dodaj do ulubionychBadania ankietowe

Uczniowie pochodzący z szeregów mniejszości niemieckiej od wielu już lat korzystają z możliwości nauki języka niemieckiego nie jako języka obcego, ale jako języka mniejszości narodowej. Nie sposób jednak nie zauważyć niepokojącej tendencji – wraz z wiekiem maleje zainteresowanie tą formą nauki. Powstaje zatem pytanie: czy nauczanie języka mniejszości wzmacnia tożsamość młodych ludzi, czy też jest przez nich raczej traktowane jako dodatkowe obciążenie?

Dr Irena Kurasz (Uniwersytet Wrocławski) zapytała uczniów dziesięciu gimnazjów z terenu województwa opolskiego o ich motywację, o używanie języka niemieckiego w codziennym życiu, o zwyczaje kultywowane w ich najbliższym otoczeniu. Pięć spośród wybranych szkół funkcjonuje w gminach z wysokim udziałem mniejszości niemieckiej – ponad 20% (w świetle wyników Spisu Powszechnego z roku 2011), kolejnych pięć – tam, gdzie udział ten nie przekroczył 10%.

Tutaj znajdą Państwo podsumowanie przeprowadzonych badań (w języku polskim). Na rok 2017 planowane jest wydanie publikacji naukowej opartej o uzyskane wyniki.MENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji