Logo DWPN 1%

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
Dodaj do ulubionychBaza danych

Z informacji pozyskiwanych podczas wywiadów wynika, że w wielu miejscowościach cenna dokumentacja dotycząca pierwszych lat funkcjonowania organizacji mniejszościowych została bezpowrotnie zniszczona. Aby uzyskać jak najwięcej wiedzy na temat historii poszczególnych kół i stanu zachowania archiwów lokalnych, opracowana i rozesłana została ankieta zawierająca 15 szczegółowych pytań. Zebrane – także drogą telefoniczną – informacje zestawione zostały w tabeli.

Do ankiety dołączony został apel prof. Piotra Madajczyka, członka naszej Rady Naukowej skierowany do środowisk mniejszości niemieckiej.MENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji